10/9/10

presse


"Quand les critères physiques influencent le recrutement des salariés", Le Temps, cahier Carrières, 10 septembre 2010.
Sobre la discriminación en cuanto a aparencia física en el trabajo, Le Temps, 10 de septiembre del 2010.